Coaching

– väx i din yrkesroll!

Coaching är en målstyrd resa som stödjer dig att nå dina mål snabbare och sundare än du normalt klarar av på egen hand. På ett tydligt, engagerat och uthålligt sätt når rör vi oss mot det mål du satt för coachingen, eller kring utmaningar du upplever under resans gång.

Det kan handla om att upptäcka den potential du ännu inte sett och gå vägar du ännu inte vågat gå. En coach ger dig också feedback som kan leda till nya personliga insikter och kasta nytt ljus över din verklighet, din framtid och dina drömmar.

Pharus coach är utbildad inom ICF på såväl ACC- som PCC-nivå och medlem i International Coach Federations, samt har över 1500 dokumenterade coachtimmar .

Läs mer om vår coach

Nyfiken på coaching för egen del?

Kontakta oss för ett provsamtal – det är kostnadsfritt.
Kontakta oss