Team

– bli starkare tillsammans!

Vad är det som gör att vissa team fungerar så fantastiskt bra tillsammans? Vi tror att det till stor del handlar om ledarskap, men även att man som teammedlem har god vilja och förmåga att samverka med andra.

Vi stöttar er i att – som ett lag – ta vara på varandras olikheter, erfarenheter och perspektiv som ger fler sätt att ta er framåt tillsammans. Oavsett om ni jobbar i fasta team eller projekt guidar vi er i att hitta en gemensam kraft som ni själva kan ha svårt att se idag.

Vid behov använder vi analysinstrument eller andra verktyg för att ”ta tempen” på teamet. Vi kan då upptäcka vilka värderingar och beteenden som är representerade och utifrån det skapa gemensamma och individuella mål, riktlinjer och handlingsplaner.

Välkommen att höra av dig för vidare dialog!
Kontakta oss