Våra tränare/coacher

– Mikael & Agneta

Mikael Strömquist Mikael verkar som tränare och coach sedan 1999 i det svenska näringslivet. Han är utbildad beteendevetare på Stockholms universitet, med fördjupning inom pedagogik med inriktning mot lärande och ledarskap i organisationer och team…. läs mer

 

Agneta Lundgren Agneta arbetar sedan 1999 som individ- och grupputvecklare med kunder inom både näringslivet, landstinget och politiken. Hon är certifierad kommunikolog och ICF-certifierad coach med en beteendevetenskaplig utbildning från Stockholms universitet….läs mer


Mikael Strömquist

Mikael brinner för att stödja människor och företag att prestera på ett uthålligt och hälsosamt sätt. Han har lång erfarenhet inom personlig försäljning och har haft ledande roller inom såväl näringslivet som inom idrotten. Det är också från idrottens värld, där han varit verksam som spelare och ledare inom lagsporter, som mycket av Mikaels stora intresse för individ-, grupp- och ledarutveckling kommer.

Mikael verkar som tränare och coach sedan 1999 i det svenska näringslivet. Han är utbildad beteendevetare på Stockholms universitet, med fördjupning inom pedagogik med inriktning mot lärande och ledarskap i organisationer och team. Mikael är även ICF-utbildad coach på såväl ACC som PCC-nivå, samt licenserad användare av ett antal analysverktyg inom Pharus affärsinriktning.  Kontakta Mikael! 

“Rätt träning och coaching ger resultat!”

Agneta Lundgren

Agneta hjälper dig att öka självinsikten och hitta din egen potential. Hon utforskar var det råder balans och obalans och identifierar hinder och motstånd. Oavsett din roll har du möjligheter att effektivt och hälsosamt nå dina och företagets mål.

Tillsammans med Agneta utvecklar du individuella och gemensamma ramar, värderingar och beteenden som hjälper dig och ditt företag att nå de uppsatta målen. Hon har ett antal aktiviteter att välja mellan för att skapa den förändring behövs: samtal, coaching, guidning, fysisk rörelse, andning osv. Agneta arbetar sedan 1999 som individ- och grupputvecklare med kunder inom både näringslivet, landstinget och politiken. Hon är certifierad kommunikolog och ICF-certifierad coach med en beteendevetenskaplig utbildning från Stockholms universitet. Kontakta Agneta! 

“Vill se andra utvecklas genom att ifrågasätta gamla mönster och utmana till förändring”