Vad betyder PHARUS?

– Fyren som metafor

Namnet PHARUS är latin och betyder fyr. Vi använder fyren som en symbol för den vägvisare och den inre trygghet som hjälper oss att nå framgång på ett mer hållbart och hälsosamt sätt. Den inre fyren handlar också om att utforska sin egen värdegrund och om att hitta sin inre motivation.

Fyren kan också stå för de visioner och mål, som vi som företag eller team sätter upp och strävar emot. Vi är övertygade om att framgång och välmående bygger på att vi har en en tydlig såväl inre som yttre fyr som individer, team och som företag.

Precis som fyren leder människor rätt kan vi på Pharus stötta dig, ditt företag eller team att hitta er fyr, så att ni blir tydligare och tryggare!