Vad betyder PHARUS?

– Fyren som metafor

Namnet PHARUS är latin och betyder fyr. Vi använder fyren som en symbol för den vägvisare och den inre trygghet som kan hjälpa oss att nå framgång på ett mera hälsosamt sätt. Den inre fyren handlar också om att man tydliggjort sin värdegrund och att man hittat sitt genuina engagemang och sin inre motivation.

Fyren kan också stå för de visioner och mål, som vi som företag eller team sätter upp och strävar emot. Vi är övertygade om att vi mår bra av att ha en tydlig inre och yttre fyr som individer, team och som företag.

Precis som fyren leder människor rätt kan vi på Pharus stötta dig, ditt företag eller team att hitta era fyrar, så att ni blir tydligare och tryggare!