Hur gör vi?

– Pedagogik & Metodik

Vi tänker utifrån tre viktiga faser när vi samverkar med våra kunder.

Före

Ledning och deltagare är ofta delaktiga i utformningen för att säkerställa att träningen blir relevant och givande. Här hittar vi svar på frågor som:

 • Varför väljer vi att investera tid och energi i detta?
 • Vad är syftet och målet?

Under

Våra insatser är uteslutande företags- och situationsanpassade med stöd av det vi identifierat i förberedelsen. Pedagogik/metodik:

 • Föreläsning och filmvisning varvas med individuell och gemensam reflektion
 • Våra egna upplevda erfarenheter är ofta de bästa lärarna
 • Träning och övning med utvecklande feedback
 • Vi tydliggör gemensamma och individuella mål som stöd i utvecklingen framåt
 • Vi föredrar att träffas vid ett flertal tillfällen fördelade över tid
 • Vi har ofta inslag av rörelse för att stimulera lärandet – i långsamt eller snabbt tempo
 • Vi skapar sammanställningar från träningarna tillsammans med våra deltagare

Efter

Här skapar vi goda förutsättningar för att det vi arbetat med och tränat på under dagarna kan omsättas i handling direkt. Det handlar också om att bygga in  uthållighet, då man annars lätt faller tillbaka i gamla beteenden och mönster

 • Var och en arbetar med de mål man satt upp, både i tanke och i handling
 • Ofta coachar vi ledningen så att den kan stötta medarbetarna på hemmaplan
 • Vi bygger in ett gemensamt uppföljningstillfälle som stödjer lärandet och utvecklingen

Vår pedagogik bygger på Kolbs tankar om erfarenhetslärande: