Case

– kunder & referenser

Exempel på kunder och uppdrag:

AFRY – Ahlsell – Arla Foods  – Artega – Audika –  B3VisabConsulting – BOXBygg – Business Sweden – Bulls Press – Byggbranschens UtbildningsCenter – Byggmästareföreningen –  Byggkeramikrådet – ByggR1 – Castellum – Citat – Conaxess Trade – COWI – DHL – E. Saether – ElectroluxHome – Frijo – Grontmij – Hermods – HKSCAN – Kakelspecialisten –  Knowit/Dataunit – KYH – MOABgruppen – Polarn O.Pyret – Retail and Brands – Reomti – Röranalys – Skanska – SMHI – Studsvik – Svenska Interpress – Tele 2 – Telenor – Tyréns – UC

Så här säger några kunder om oss:

”Vår organisation hade fastnat i ett mönster av ältande att det var bättre förr. Detta trots att vi tyckte oss vara förändringsbenägna och vana vid att anpassa oss. Med stöd av Pharus förankrade vi en modell kring förändring och satte gemensamma och individuella mål. Detta gjorde att vi även inför kommande förändringar är väl rustade för att snabbare ställa om och lägga energin framåt – på det vi kan påverka.”

”Jag har fått mer självförtroende i min ledarroll! Jag har tidigare ansett att jag inte är någon egentlig ledare, men nu har jag funnit min ledarstil och det känns jätteskönt!” 

”Vår ledningsgrupp fungerar äntligen som ett team, där vi med stöd av Pharus tydliggjorde våra olikheter och beteenden. Våra olikheter har nu blivit en tillgång och i många frågor har synergieffekter uppstått!”

”Säljträningen var konkret och gav bestående resultat. Den var helt anpassad till vår säljkår och våra utmaningar och byggde på att ta tillvara men också utmana säljarnas erfarenheter. Vi tränade mycket med utvecklande feedback – verkligen uppskattat.”

”Jag hade mycket stor nytta av coachingsamarbetet såväl på kort som på lång sikt. Jag känner mig idag både tryggare och säkrare i min ledarroll. Coaching har också blivit en naturlig del i mitt ledarskap, då jag märker att detta förhållningsätt hjälper mina medarbetare att växa och utvecklas bättre.”