Case

– våra kunder & referenser

Exempel på kunder som vi tränat & coachat:

AFRY – Ahlsell – Arla Foods  – Artega – Audika –  B3VisabConsulting – BOXBygg – Business Sweden – Bulls Press – BUC (Byggbranschens UtbildningsCenter) – Byggmästareföreningen –  Byggkeramikrådet – ByggR1 – Castellum – Citat – Conaxess Trade – COWI – Crawford & Co – DHL – E. Saether – ElectroluxHome – Frijo – Grontmij –  HKSCAN – Kakelspecialisten –  Knowit/Dataunit – KYH – Länsförsäkringar – MOABgruppen – Polarn O.Pyret – Retail and Brands – Reomti – Röranalys – Skanska – SMHI – Studsvik – Svenska Interpress – Tele 2 – Telenor – Tyréns – UC

Så här säger några av våra kunder om oss:

”Vår organisation hade fastnat i ett mönster av ältande att det var bättre förr. Detta trots att vi tyckte oss vara förändringsbenägna och vana vid att anpassa oss. Med stöd av Pharus förankrade vi en modell kring förändring och satte gemensamma och individuella mål. Detta gjorde att vi även inför kommande förändringar är väl rustade för att snabbare ställa om och lägga energin framåt – på det vi kan påverka.”

”Jag har fått mer självförtroende i min ledarroll! Jag har tidigare ansett att jag inte är någon egentlig ledare, men nu har jag funnit min ledarstil och det känns jätteskönt!” 

”Vår ledningsgrupp fungerar äntligen som ett team, där vi med stöd av Pharus tydliggjorde våra olikheter och beteenden. Våra olikheter har nu blivit en tillgång och i många frågor har synergieffekter uppstått!”

”Säljträningen var seriös och gav ett bestående resultat. Den var helt anpassad till vår säljkår och våra utmaningar och byggde på att ta tillvara men också utmana säljarnas erfarenheter. Vi tränade mycket med utvecklande feedback – verkligen uppskattat.”

”Jag hade mycket nytta av coaching när det gäller strategiska val och upprättande av handlingsplaner. Jag har även utvecklat min egen coaching i min chefsroll på ett positivt sätt. Jag är idag ännu säkrare som chef.”